Het Tania Leon Studiefonds is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het Studiefonds is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting over giften, legaten en erfenissen, die het ontvangt. Bovendien zijn giften aan het Studiefonds voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). Wat u het Studiefonds nalaat komt volledig ten goede aan de studentes in Zuid-Afrika. Het RSIN (fiscale nummer) van het Studiefonds is 816050892.

Schenking

Denkt u aan een fiscaal aftrekbare schenking aan het Tania Leon Studiefonds? U kunt kiezen voor een eenmalige of voor een periodieke schenking. Met een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt als het ware mee aan de gift. U kunt zelf kiezen of u dit voordeel wilt houden of schenkt aan het Studiefonds (waarmee uw schenking hoger is, zonder dat het u extra geld kost). Voor meer informatie: zie help mee.

Informatie voor uw belastingaangifte

Wilt u weten welke informatie u nodig heeft voor uw belastingaangifte? Klik dan op “lees verder”.

Donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet schriftelijk is vastgelegd in een overeenkomst
Bij een donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet is vastgelegd in een overeenkomst (of akte) heeft u voldoende aan onderstaande gegevens:

Fiscale naam: Tania Leon Studiefonds
Locatie: Amsterdam
ANBI status: Ja
Culturele Instelling: Nee

Een schriftelijk vastgelegde periodieke schenking
Doet u een periodieke schenking die schriftelijk is vastgelegd dan zijn onderstaande gegevens voor u belangrijk.

Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van het Studiefonds:       816050892

Transactienummer:

  1. Heeft u een schenkingsakte die is opgesteld door de notaris (vóór 2014), dan is er geen sprake van een transactienummer. U hoeft hier dan niets in te vullen.
  2. Bij een schenkingsovereenkomst die na 2014 is gesloten tussen het Studiefonds en u is er sprake van een transactienummer. Het transactienummer kunt u vinden op uw schenkingsovereenkomst.

Heeft u nog vragen? Stuur ons een mail.

ANBI informatie

Naam: Tania Leon Studiefonds, stichting voor kansverbetering van vrouwen in Zuid-Afrika (kort: Tania Leon Studiefonds)

Contactgegevens:

e-mail: info[at]tanialeonstudiefonds.nl
www.tanialeonstudiefonds.nl

Bank: Triodosbank: IBAN NL93 TRIO 0390 2741 78
BIC: TRIONL2U

Fiscaal nummer/ RSIN: 816050892

De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel:

  1. het werven van fondsen voor studiefinanciering en andere ondersteuning van kansarme Zuid-Afrikaanse vrouwen voor het volgen van een universitaire opleiding/ hogere beroepsopleiding in hun eigen land;
  2. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van Zuid-Afrikaanse vrouwen middels een opleiding;
  3. het bevorderen van de daadwerkelijke betrokkenheid van Nederlanders bij de ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse samenleving;
  4. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Voor het beleidsplan: zie ons jaarplan en meerjaren beleidsplan onder publicaties.
Voor de financiële verantwoording: zie de jaarrapporten onder publicaties.
Voor de namen en functies van de bestuurders: zie onder bestuur.
Beloning bestuurders: De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Ieder van de bestuurders ontvangt een vaste onkostenvergoeding van € 100 per jaar.
Voor een verslag van de activiteiten: zie onder publicaties (jaarrapporten, nieuwsbrieven) en onder nieuws.