Oud-bestuurslid Nini van Driel, kunstenares met een jarenlange betrokkenheid bij zuidelijk Afrika over haar logo-ontwerp voor het Studiefonds:

“Tijdens mijn wonen en werken in Mozambique en Botswana heb ik mij intensief bezig gehouden met Afrikaanse verhalen en gebruikte ik die als uitgangspunt voor mijn schilderijen. Een boek dat mij bijzonder boeide was Indaba (Mijn kinderen) door Credo Mutwa, een Zuid-Afrikaanse medicijnman en verteller van de geschiedenis van zijn volk. In zijn verhalen gebruikte hij een soort hiërogliefentaal waarmee de voorvaderen van het Bantoevolk elkaar boodschappen doorgaven. Het logo is geïnspireerd op deze taal. Het jujuubje op z’n punt is het teken van de vrouw en de twee ovalen boven elkaar, de bovenste donker en de onderste licht, verbeelden de trots. Ik heb ze gecombineerd en zo ontstond het logo ‘De trotse vrouw’. Vormgeefster Maud Kortbeek werkte het grafisch mooi uit.”

Nini ontwierp ook het aangepaste logo ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van het Tania Leon Studiefonds in 2016.