Het bestuur van het Tania Leon Studiefonds bestaat momenteel uit drie uitvoerende leden en is verantwoordelijk voor de administratie en het management. Bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, waardoor het Studiefonds nauwelijks overheadkosten heeft. Wij stellen het bestuur hier graag aan u voor.

Sinds de zomer van 2012 maakt Gaby Baaijens deel uit van het bestuur van het Tania Leon Studiefonds (tot 2019 als penningmeester). Zij is belastingadviseur van beroep en richt zich daarbij met name op internationaal opererende ondernemingen. Vanuit de ervaring in de adviespraktijk binnen het internationale bedrijfsleven heeft Gaby het belang leren begrijpen van educatieve ontwikkeling in het algemeen en voor vrouwen uit achterstandsgebieden in het bijzonder. Zij gelooft dat door het ondersteunen van de educatie van vrouwen uit deze gebieden niet alleen de vrouwen zelf, maar op langere termijn de gehele maatschappij vooruitgang boekt en het welzijnsniveau zal stijgen. Een reis naar Zuid-Afrika met bezoek aan REAP maakte zij in oktober 2014. Gaby vervult de rol van voorzitter in het bestuur.

Sinds de zomer van 2019 heeft Eveline de Jong de taak van penningmeester overgenomen van Gaby Baaijens. Omdat zij voorheen penningmeester van Mama Cash is geweest (Tania Leon was medeoprichtster van Mama Cash), bleek dit een hele soepele en bijna vanzelfsprekende overstap te zijn. Voor haar pensionering woonde ze tien jaar in het buitenland en werkte ze daarna onder andere bij de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was en is zij actief in bestuurlijke functies in stichtingen en verenigingen. Internationale vrouwenrechten hebben altijd haar grote belangstelling gehad en uit onderzoek blijkt dat onderwijs voor meisjes en vrouwen altijd een drijvende kracht is voor de ontwikkeling en economie van het hele land. Het Tania Leon Studiefonds draagt al jaren hiertoe bij.

In november 2019 trad Chantal de Boer toe tot het bestuur van het Tania Leon Studiefonds. Na haar Bachelor in Business administration aan de Hotelschool The Hague besloot zij een master te volgen aan de Universiteit van Amsterdam. Chantal is zeer geïnteresseerd in marketingcommunicatie, consumentengedrag en marketingstrategie. Dat komt van pas bij de werkzaamheden van het bestuur op het gebied van communicatie. Na haar studie zal Chantal beginnen met een baan bij Unilever gericht op sales en marketing. Als bestuurslid van het Tania Leon Studiefonds hoopt Chantal een steentje bij te dragen aan het voorzien in de belangrijkste basisbehoeftes van jonge vrouwen, namelijk onderwijs, veiligheid en voedsel. Zonder deze belangrijke basis kan er immers geen vooruitgang worden geboekt in het welzijn van volwassenen en al helemaal niet in de toekomst van jonge kansarme vrouwen. Chantal is secretaris in het bestuur van het fonds.