Met uw bijdrage aan het Tania Leon Studiefonds steunt u talentvolle maar kansarme studentes afkomstig van het Zuid-Afrikaanse platteland. Zo kunnen deze vrouwen een betere toekomst creëren. Voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving en de maatschappij. Iedere bijdrage, groot of klein, is waardevol. U kunt eenmalig of periodiek doneren.

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking doet door

  • een bedrag over te maken op NL 93 TRIO 0390274178 ten name van Tania Leon Studiefonds te Amsterdam o.v.v. “gift”
    of
  • een machtigingsformulier aan te vragen; stuur ons daartoe een mail.

Het Studiefonds is een door de belastingdienst erkende ANBI. Dat betekent dat uw donatie onder de daarvoor geldende voorwaarden aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Wilt u dat uw gift aftrekbaar is zonder beperkingen aftrekbaar is? Kies dan voor een periodieke schenking.

Heeft u vragen over een eenmalige schenking? Stuur ons dan een mail.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een schenking met een looptijd van 5 jaar of langer. U schenkt dan jaarlijks, gedurende 5 jaar (of langer), een vast bedrag aan Tania Leon Studiefonds. De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.
Met een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U ontvangt daardoor (afhankelijk van uw inkomen) maximaal 52% van de schenking terug. U kunt dus meer schenken zonder dat het u extra geld kost.

Een notariële akte is niet meer nodig. Het sluiten van een overeenkomst is voldoende. Wilt u meer weten over de periodieke schenking of een overeenkomst met het Studiefonds afsluiten? Stuur ons dan een mail.

Nalatenschap

Wilt u het Tania Leon Studiefonds opnemen in uw testament? Er zijn twee mogelijkheden:

  • Legaat
    U geeft in uw testament aan welk bedrag of deel van uw bezittingen u aan het Studiefonds wilt nalaten.
  • Erfstelling
    U benoemt het Studiefonds tot (mede)erfgenaam en laat het een gedeelte van uw vermogen na.

Wilt u meer weten over het opnemen van het Studiefonds in uw testament? Stuur ons dan een mail.