Met uw bijdrage aan het Tania Leon Studiefonds steunt u talentvolle maar kansarme studentes afkomstig van het Zuid-Afrikaanse platteland. Zo kunnen deze vrouwen een betere toekomst creëren. Voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving en de maatschappij. Iedere bijdrage, groot of klein, is waardevol. U kunt eenmalig of periodiek doneren.

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking doet u door

  • een bedrag over te maken op NL 93 TRIO 0390274178 ten name van Tania Leon Studiefonds te Amsterdam o.v.v. “gift”.

Het Studiefonds is een door de belastingdienst erkende ANBI. Dat betekent dat uw donatie onder de daarvoor geldende voorwaarden aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Wilt u dat uw gift zonder beperkingen aftrekbaar is? Kies dan voor een periodieke schenking.

Heeft u vragen over een eenmalige schenking? Stuur ons dan een mail.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een schenking met een looptijd van 5 jaar of langer. U schenkt dan jaarlijks, gedurende 5 jaar (of langer), een vast bedrag aan Tania Leon Studiefonds. De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.
Met een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U ontvangt daardoor (afhankelijk van uw inkomen) maximaal 51,75% (tarief 2019) van de schenking terug. Dit fiscale voordeel kunt u eventueel “doorgeven” aan het Studiefonds.

Een notariële akte is niet meer nodig. Het sluiten van een overeenkomst is voldoende. Wilt u meer weten over de periodieke schenking of een overeenkomst met het Studiefonds afsluiten? Stuur ons dan een mail.

Nalatenschap

Wilt u het Tania Leon Studiefonds opnemen in uw testament? Er zijn twee mogelijkheden:

  • Legaat
    U geeft in uw testament aan welk bedrag of deel van uw bezittingen u aan het Studiefonds wilt nalaten.
  • Erfstelling
    U benoemt het Studiefonds tot (mede)erfgenaam en laat het een gedeelte van uw vermogen na.

Wilt u meer weten over het opnemen van het Studiefonds in uw testament? Stuur ons dan een mail.