Het Tania Leon Studiefonds werkt samen met de in Zuid-Afrika gevestigde partnerorganisatie REAP, waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten in 2009.

REAP (Rural Education Access Programme) zet zich in voor hoger en universitair onderwijs voor kansarme en zwarte jongeren uit plattelandsgebieden in Zuid-Afrika. REAP selecteert talentvolle en ambitieuze jongeren uit deze gebieden, die een opleiding in het hoger of universitair onderwijs willen volgen.

Tijdens hun studie worden deze studenten intensief begeleid door mentoren van REAP om succesvol hun studie te kunnen volgen en afronden. De studenten komen van plattelandsscholen in alle negen provincies van Zuid-Afrika en zijn verdeeld over een groot aantal studierichtingen aan 16 verschillende universiteiten en hoge scholen.

REAP heeft haar hoofdkantoor in Kaapstad en regionale kantoren in Johannesburg en Durban. Zij beschikt over een staf van 34 leden en een groot netwerk van vrijwilligers en NGO partners door heel Zuid-Afrika. Het bestuur van REAP bestaat uit 14 bestuursleden, waaronder Dr Natalie Leon, nichtje van Studiefonds oprichtster Tania Leon. Sinds 2010 is Russell Davies directeur van REAP.

Visie REAP

Het is de visie van REAP om honderden plattelandsjongeren uit Zuid-Afrika te helpen met het verwerven van vaardigheden, kwalificaties, waarden en noodzakelijke motivatie om hun gemeenschappen effectief te leiden en te dienen. REAP heeft de missie om getalenteerde en gemotiveerde jonge Zuid-Afrikanen uit arme plattelandsgebieden de kans te bieden om te studeren aan goede hogere universiteiten en hogescholen  en hen de begeleiding te bieden die zij nodig hebben om succesvol te kunnen afstuderen, zichzelf te onderhouden en de leiders van morgen te worden.

Doelstellingen van REAP zijn:

  • Met een groot aantal wervingspartners jonge mensen identificeren uit arme plattelandsgebieden, die de potentie en de wens hebben om te studeren aan een hogere opleiding en hulp bieden met het maken van opleidingskeuzes.
  • Het ontwikkelen en invoeren van een bruikbaar en efficiënt selectieproces.
  • Het ondersteunen van kansrijke aanvragers om hun inschrijving aan een relevant instituut en het verkrijgen van een beurs of studielening voor onderwijs, accommodatiekosten, studie- en leefgeld zeker te stellen.
  • Het aanbieden van maandelijks gestructureerd persoonlijk contact en begeleiding om problemen het hoofd te bieden en de kans op slagen zo groot mogelijk te laten zijn.
  • Het onderwijzen van een ethiek van humane dienstbaarheid aan de gemeenschap.
  • Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten van de studenten.
  • Het zekerstellen van een duurzame financiële ondersteuning voor REAP’s activiteiten op de lange termijn.
  • Het actief bevorderen van strategische verbindingen en partnerschappen, die de missie van REAP kunnen versterken.
  • Het opzetten van onderzoek en belangenbehartiging die onbillijkheden, waar studenten mee te maken kunnen hebben, aan het licht brengen om ze vervolgens aan te kunnen pakken.

REAP werkt continu aan het verbeteren en aanpassen van de organisatie om het aantal te begeleiden studenten te kunnen uitbreiden en de doelstellingen effectief te bereiken. Focus hierbij ligt op behoud van kwaliteit en integriteit. Een groeiplan is uitgezet in provincies met een grote plattelandsbevolking. Opening van nieuwe lokale REAP kantoren (in Port Elizabeth, Polokwane en Bloemfontein) was mogelijk nadat de aantallen studenten tenminste de aanstelling van 2 Student adviseurs rechtvaardigden. Per adviseur wordt een caseload van 60 studenten aangehouden.

Resultaten REAP

Sinds 2002 is het slagingspercentage van REAP studenten hoger dan het landelijk gemiddelde, een slagingspercentage van 21-35% voor zwarte studenten. Daarbij moet nog in acht worden genomen dat de REAP studenten met een achterstand aan de opleiding beginnen. Ieder jaar gaan tussen 85 en 90% van de studenten door naar een nieuw jaar of studeren af. 60% van de studenten rondt de studie in de minimum tijd af.

Ondersteuning door TLS

In 2015 heeft het Tania Leon Studiefonds 29 studentes ondersteund. Van deze groep volgden 9 van de geselecteerde TLS studentes een medische opleiding. Met REAP directeur Russell Davies bestaat de afspraak dat bij eventueel uitval van een studente – soms door een beurs van een andere sponsor –  deze direct vervangen wordt door een andere studente,  zodat het Studiefonds zeker kan zijn van ondersteuning van het maximaal aantal studentes op basis van de beschikbare fondsen.