Tania Leon

Het studiefonds dankt haar naam aan de activiste voor vrouwenrechten Tania Leon, geboren in 1945 in  Wellington, Zuid-Afrika. Om zijn negen kinderen te kunnen laten studeren begon haar vader een vishandel, waardoor ook Tania als jongste een opleiding tot onderwijzeres kon volgen. Tania groeide op onder een steeds repressiever wordend apartheidsregime, waardoor zij steeds meer moeite kreeg in Zuid-Afrika te leven en werken. In 1972 vertrok zij dan ook via een omweg naar Nederland, waar zij actief werd in de feministische beweging. Zij werd zich in Nederland bewust van haar identiteit en positie als zwarte vrouw en haar rol in de anti-apartheidsstrijd. In Amsterdam werd Tania lid van de vrouwengroep van de anti-apartheidsbeweging Nederland en  van de Nederlandse unit van het ANC. Verder was ze politiek actief in de strijd tegen discriminatie en in de vrouwenbeweging voor zwarte, lesbische migrantenvrouwen. Verder stond Tania Leon ook aan de wieg van Mama Cash in 1986. Tania stond bekend om haar strijdvaardigheid, doorzettingsvermogen en humor. In 1986 was zij mede-oprichtster van wat later het Tania Leon Studiefonds zou heten, een studiefonds voor Zuid-Afrikaanse jonge vrouwen in een achterstandspositie. In 1996, op 51- jarige leeftijd, overleed Tania.

Ontstaansgeschiedenis Studiefonds

In 1986 reageerde Tania op een hulpkreet van haar nichtje Bernadette Leon, die geld nodig had om haar studie aan de Universiteit van Kaapstad te kunnen voltooien. Tania bracht samen met haar Nederlandse vriendinnen voldoende fondsen bijeen voor Bernadettes studie. Dit succes kreeg vervolg in het werven van fondsen voor de studie van andere zwarte vrouwen in een achterstandspositie en daarmee werd bijgedragen aan de verbetering van de positie van vrouwen in Zuid-Afrika. In 1986 richtten zij het Dutch Women’s Bursary Fund for black women (DWBF) op, later gewijzigd in Tania Leon Studiefonds. In die tijd waren er geen donateurs maar “aandeelhouders” die een vast maandelijks bedrag doneerden.

De besteding van het geld was aanvankelijk in handen van een Zuid-Afrikaanse instelling voor de verbetering en versterking (empowerment) van vrouwen, met medewerking van Tania’s nichtje Nathalie Leon (nu bestuurslid REAP). In 1993 werd de besteding van de Studiefondsgelden overgeheveld naar het Catholic Education Aid Programme in Zuid-Afrika (CEAP). Later fuseerde CEAP met een andere organisatie tot REAP (Rural Education Acces Programm). Een langdurige samenwerking was daarmee geboren. Sinds de oprichting in 1986 heeft het Tania Leon  Studiefonds rond de 500 ‘studentjaren’ kunnen financieren, wat betekent dat ongeveer 175 jonge  vrouwen de kans geboden werd om een studie te volgen. Tania Leon stierf in 1996, op 51-jarige leeftijd. Het Tania Leon Studiefonds leeft voort als haar erfgoed, als bouwsteen van een betere toekomst voor Zuid-Afrika.