Nadat Tania Leon succesvol was geweest in het werven van fondsen voor de studie van haar nichtje en vriendinnen, besloot een groep vrouwen dit initiatief voort te zetten in een stichting. Het Dutch Women’s Bursary Fund was een feit in 1986.

Partners

In de beginjaren werd samengewerkt met een steungroep in Zuid-Afrika, om de vrouwen te selecteren en de beurzen te verstrekken. Met de groei van het fonds werd dit een te complexe taak voor een kleine groep. Contact met CEAP (Catholic Education Aid Programmes) leidde tot een institutionele samenwerking in 1992. In 2000 gaat CEAP samenwerken met een ander onderwijs instituut en gaat verder als REAP. REAP is sindsdien onze partner in Zuid-Afrika.

Veranderingen

Na het verdwijnen van de apartheid en verkiezingen in 1994 is er veel veranderd in Zuid-Afrika voor de zwarte bevolking. Iedere Zuid-Afrikaanse burger heeft in principe recht op een beurs en toegang tot een hogere opleiding. Maar de erfenis van een lang koloniaal en apartheidssysteem is diep verankerd en verandering een kwestie van lange adem. De kwaliteit van het onderwijs, de armoede en ongelijkheid op het platteland vormen voor veel jonge mensen een bijna onneembare barrière om succesvol een studie af te ronden. Dat geldt in het bijzonder voor zwarte vrouwen.

De steun voor deze groep is dus nog hard nodig, niet in de vorm van een beurs maar begeleiding en steun om de studie succesvol te doorlopen. Samenwerking met REAP biedt de mogelijkheden om deze steun te geven.

Het fonds in Nederland

Het fonds werkt met aandeelhouders die samen jaarlijks het beleid bepalen. Tania Leon overlijdt veel te jong in 1996 en de aandeelhouders besluiten om het fonds naar Tania te noemen: het Tania Leon Studiefonds. Na een gedegen voorbereiding en aanpassen van de administratie aan formele criteria wordt het Tania Leon Studiefonds vanaf 2008 een door het CBF erkende instelling. De statuten worden hiervoor gewijzigd en aandeelhouders worden donateurs. Ook krijgt het fonds de ANBI status van de belastingdienst.

In de eerste jaren van het bestaan steeg het aantal aandeelhouders naar 137 in 2002, waarna het geleidelijk gaat afnemen. In 2015 heeft het fonds nog 95 vaste donateurs. De veranderingen in het goede doelen landschap en de afnemende interesse voor Zuid-Afrika vormen een grote uitdaging voor het Tania Leon Studiefonds.

Cijfers en feiten (1)

In de eerste 30 jaar hebben de donateurs ruim 960.000 Euro bijgedragen aan de doelstellingen van het fonds. Van dit bedrag is bijna 860.000 Euro (90%) direct naar beurzen en ondersteuning van studentes gegaan.

Tussen 1986 en 2016 hebben 30 vrouwen, vaak ook donateurs, in het bestuur van het Tania Leon Studiefonds gezeten.

Met deze fondsen zijn bijna 500 ‘studentjaren’ ondersteund. Met een gemiddelde van 3 jaar per student betekent dit dat het fonds ongeveer 165 studentes heeft kunnen steunen. Door het hoge percentage van slagen van REAP studentes kunnen we uitgaan van minstens 130 studentes die hun toekomstdromen en ambities konden verwezenlijken.

(1) De cijfers zijn bij benadering. Tot 2008 zijn de jaarverslagen niet volgens een identiek stramien gemaakt en daarom niet altijd vergelijkbaar. Verder zijn het in feite de resultaten van 29 jaar, omdat we nu nog in het 30e jaar zitten.

Tania Leon Studiefonds bestaat 30 jaar!
Getagd op: