Op zondag 15 oktober 2017 organiseerde het fonds een zangworkshop Afrikaanse liederen.

Deze zangworkshop werd gegeven op de 6e Montessorischool in Amsterdam en we konden rekenen op vele enthousiaste deelnemers. Een extra uitdaging was de Amsterdam Marathon, die op dezelfde dag werd gehouden. De route liep precies om de school waardoor een aantal deelnemers, en de koekjes, wat later kwamen. Dit heeft echter het slagen van de workshop niet verhinderd.

  

Op initiatief van Alma Schiphorst, een van onze trouwe donateurs, verzorgde het koor waar zij deel van uitmaakt de workshop. De liederen werden ingestudeerd onder de bezielende leiding van dirigente Johanna Bawari-Mennes.

Zoals u op de foto’s kunt zien was het een erg gezellige dag op een mooie locatie. Na de liederen waren er hapjes en drankjes en gelegenheid om bij te praten.

Uiteindelijk heeft de zangworkshop een bedrag van € 1.080 opgebracht. Wat een mooi resultaat!

Verslag zangworkshop 15 oktober 2017