Zondag 31 oktober vierden we met een groep oud-bestuursleden en donateurs het 35 jarig jubileum. Voor veel aanwezigen betekende het een hartelijk weerzien met oude bekenden, vrouwen van het eerste uur ontmoetten elkaar weer en maakten kennis met anderen. Natalie Leon, nichtje van Tania en sinds de oprichting betrokken bij de activiteiten in Zuid-Afrika, was speciaal voor deze bijeenkomst naar Nederland gereisd en deelde met ons haar ervaring en waardering. Russell Davies, directeur van partner REAP in Zuid-Afrika, was on-line aanwezig en vertelde over REAP’s activiteiten en toekomstige uitdagingen. Ook waren er vertegenwoordigers van Mama Cash, waarvan Tania nog een van de oprichtsters was, en van Sisters4Sisters, een nieuwe organisatie met vergelijkbare doelstellingen voor Surinaamse vrouwen. 

Het jubileum betekende ook de aankondiging van de sluiting van het Studiefonds. Iedereen was echter van mening dat dit een goed besluit was en dat we kunnen terugkijken op een bijzondere geschiedenis en mooie resultaten. We hebben kunnen bijdragen aan de toekomst van veel jonge Zuid-Afrikaanse vrouwen. 

Onder de titel Impact van Solidariteit presenteerden we die middag ook de geschiedenis van het Studiefonds. Dit overzicht biedt ieder van ons de gelegenheid het hele verhaal te kennen.  De geschiedenis van het Studiefonds wordt verteld in 5 hoofdstukken. De ontwikkelingen worden chronologisch beschreven in 4 hoofdstukken. In het vijfde hoofdstuk maken we de resultaten en de impact zichtbaar. Natalie en Bernadette Leon blikken in een voorwoord terug op het initiatief van Tania en wat het voor hen betekende. Marja Vuijsje schrijft over haar bijzondere vriendschap met Tania en Russell Davies blikt in een nawoord terug op de samenwerking. 

U kunt het boekje bij ons bestellen, door 1. een email met uw naam en adres en het aantal gewenste boekjes te sturen naar tanialeonstudiefonds@gmail.com en 2. het juiste bedrag over te maken op onze bankrekening o.v.v. ‘boekje’ en uw naam. De kosten zijn inclusief verzendkosten. 

1 stuks: €   12,50

2 stuks: €   19,00

3 stuks: €   25,00

4 stuks: €   33,00

5 stuks: €   40,00

Bij meer exemplaren kunnen we u apart informeren. Bankrekening: NL93RTIO0390274178 t.n.v. Tania Leon Studiefonds.

Hieronder vindt u de foto’s van de jubileumbijeenkomst.

35 jaar Tania Leon Studiefonds