Vanaf 2022 zal het Tania Leon Studiefonds nog even verder gaan, echter zonder fondsenwervende of andere publieke activiteiten. De bijdragen van de donateurs zullen nog worden gebruikt voor de begeleiding van de studentes die nu nog in het programma van REAP zijn opgenomen. Zodra de laatste studente is afgestudeerd zal het Studiefonds formeel en juridisch worden opgeheven. Het huidige 5-koppige bestuur wordt teruggebracht tot 3 personen, die ervoor zullen zorgdragen dat het geld bij REAP terecht komt en aan de voorwaarden voor de ANBI status zal worden voldaan. 

Susanne Engelhardt en Liesbeth van der Hoogte (voorzitter) treden terug per eind van 2021. Het nieuwe bestuur bestaat dan uit: Gaby Baaijens, voorzitter, Eveline de Jong, penningmeester en Chantal de Boer, secretaris. 

Het nieuwe bestuur zal de donateurs die betrokken blijven bij het fonds, met een beknopte nieuwsbrief per email op de hoogte houden.

We wensen u allemaal fijne feestdagen in kleine kring en het allerbeste voor 2022. 

Tania Leon Studiefonds ‘slapend’